Overheid en branche in gesprek 

Vooral door de digitalisering verandert de samenleving razendsnel. Uiteraard heeft dat ook gevolgen voor de alarmeringssector. Bijvoorbeeld als de huidige technologie plaatsmaakt voor het ‘Internet of Things’. Tijdens een bijeenkomst op 28 maart discussieerden overheidspartijen en beveiligingsbranche over deze toekomst.

De discussie over hoe publiek-private samenwerking er in de digitale toekomst uit kan gaan zien ging tussen de Stuurgroep Elektronische Beveiligingsketen en Politie (SEBP) en PAC’s, videotoezichtcentrales (VTC’s) en meldkamers van politie, brandweer en ambulance.

Aan de bijeenkomst bij de Politieacademie werd deelgenomen door vertegenwoordigers van onder andere de politie, marechaussee, brandweer, ambulancediensten, ministeries, CCV, TNO en bij de Nederlandse Veiligheidsbranche en VEBON-NOVB aangesloten beveiligingsbedrijven. Doel was het inventariseren van wat nieuwe ontwikkelingen als sensortechnologie en kunstmatige intelligentie kunnen bijdragen aan publiek-private samenwerking.“Veiligheid is steeds meer een verantwoordelijkheid van iedereen samen”, zei dagvoorzitter David Groen. “Dat maakt het belangrijker dat we vooral samen optrekken en dat vraagt om verbinding. Waar staan we over 5 jaar en 20 jaar?”

Lees meer


Update 1 april 2019
De RPBR is op 29 maart 2019 gepubliceerd in de Staatscourant. Zie: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2019-17481 of download de gewijzigde regeling via onderstaande link.
Publicatie Staatscourant

Update 20 december 2018
In de Staatscourant is sinds gisteren een kennisgeving gepubliceerd van Minister F.B.J. Grapperhaus met als bijlage de gewijzigde RPBR. De reden waarom niet de Regeling zelf is gepubliceerd is dat het Ministerie de notificatietermijn van Brussel moet afwachten. Maar omdat het Ministerie de betreffende videotoezichtcentrales meer tijd willen gunnen ter voorbereiding op nieuwe regels is besloten alvast de kennisgeving te publiceren in de Staatscourant zodat iedereen via deze officiële weg kennis kan nemen van de aankomende wijzigingen. 
Zie: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2018-71517.html  

Wijziging RPBR

December 2018 
De RPBR (Regeling Particuliere Beveiligingsorganisaties en Recherchebureaus) wordt gewijzigd. Particuliere videotoezichtcentrales (VTC’s) worden gelijkgesteld met de wettelijke vereisten voor PAC’s. Er komt een overgangstermijn om te kunnen voldoen aan de criteria. Voorts wordt opgenomen in de RPBR dat videoinstallaties aangelegd moeten worden door of onder verantwoordelijkheid van projecteringsdeskundigen CCTV (VSS). Het succes van een jarenlange lobby vanuit de VEBON-NOVB sectie Videospecialisten. 

Medio november was het Ministerie zover om de wijziging bekend te maken via de Staatscourant. Echter, ook Brussel dient in kennis te worden gesteld van het voornemen tot wijziging. De generieke afspraak tussen landen en de EU is dat in dit soort gevallen de EU maximaal 3 maanden de tijd heeft om akkoord te gaan te gaan dan wel bezwaar te maken. Rond 20 februari 2019 is duidelijk hoe de EU over het wijzigingsvoorstel denkt. 

Medio november was het Ministerie zover om de wijziging bekend te maken via de Staatscourant. Echter, ook Brussel dient in kennis te worden gesteld van het voornemen tot wijziging. De generieke afspraak tussen landen en de EU is dat in dit soort gevallen de EU maximaal 3 maanden de tijd heeft om akkoord te gaan te gaan dan wel bezwaar te maken. 
Rond 20 februari 2019 is duidelijk hoe de EU over het wijzigingsvoorstel denkt.